Naturlig ventilasjon

Ved naturlig ventilasjon utnyttes naturlige drivkrefter som vind og temperatur-forskjell sammen med materialer med lav avgassing og gode fuktregulerende egenskaper. Dermed kan man eliminere behovet for konvensjonelle viftebaserte ventilasjonsanlegg. Resultatet blir mindre støy, lavere driftsutgifter og bedre inneklima.

 • Borhaug skole, Farsund kommune.
  I forbindelse med rehabilitering av skolebygning fra ca 1900 ble det tilrettelagt for naturlig ventilasjon.
 • St. Marys Navan Credit Union Ltd, headquarter.
  Nytt kontorbygg i Navan, Irland.
 • Vanse Barnehage.
  Nybygg.
 • BUP Lister Sykehus Flekkefjord.
  Nybygg.
 • Lister Sykehus, Mandal.
  Rehabilitering.

Dynamisk isolasjon

Ved dynamisk isolasjon trekkes friskluft inn gjennom bygningens ytterflater. Dette reduserer energiforbruket ved at luftstrømmen henter opp store deler av transmisjonsvarmetapet. Prinsippet sørger også for særlig god fuktkontroll.

 • McLaren Community Leisure Centre, Callander, Skottland.  
  Dynamisk isolering av taket i svømmehall. Se også Gaia Scotland under All Projects.

Miljøeffektiv materialbruk

Riktig materialvalg reduserer miljøbelastningene på det ytre miljøet og forbedrer inneklimaet. Vurderingsgrunnlaget kan omfatte ressursbruk, klimabelastning, miljøgifter m.m.