oreskole2

Oppført som tilbygg med to klasserom på skole fra 1960-tallet. Som del av prosjektet inngikk også delvis rehabilitering av eksisterende bygninger.

Egenskaper

  • Fleksibilitet. Ved mellomliggende skyvedør i nybygg kan de to klasserommene slås sammen til aula med scene.
  • Godt inneklima. I både nybygg og rehabilitering er det benyttet lavemitterende materialer med gode fuktregulerende egenskaper. Naturlig ventilasjon med avtrekk i takhatter. I nybygg kommer tilluften inn via kulvert. Ingen viftestøy.
  • God energiøkonomi. Etterisolering og utskifting til høyisolerende vinduer i eksisterende bygninger.

oreskole1