Gaia Lista er et arkitektkontor med spesialkompetanse på økologisk forsvarlige byggemetoder og planlegging.

Gaia Lista har over 30 års erfaring med prosjektering av eneboliger, boligområder, hytteanlegg, barnehager, verksteder, skoler, driftsbygninger for landbruket m.m. og har i tillegg gjennomført flere arealplaner.

Gaia Lista er mye benyttet som konsulenter særlig knyttet til materialvalg og bruk av naturlig ventilasjon. Kontoret har også gjennomført en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter for offentlige oppdragsgivere.

Gaia Lista har publisert en rekke bøker, artikler og rapporter.