• Klimatrappen

  FutureBuilt 2010
  Prinsipper for klimaeffektiv materialbruk.

  Les mer på NAL.

  Se repporten her.

 • Isolasjonsmaterialer av trevirke

  Treprogrammet, Innovasjon Norge 2007
  Presentasjon av aktuelle produkter og deres tekniske egenskaper.

  Les mer på NAL.

  Se rapporten her.

 • Produkter for overflatebehandling og beskyttelse mot biologisk nedbryting. Indikasjoner på gode miljøvalg

 • Aktiv substitusjonseffekt ved økt treforbruk i nybygg

  NAL/NABU 2004

  Reduksjon av klimabelastninger fra byggebransjen – ved økt bruk av tre og annen biomasse.

   

  Les mer på NAL.

   

  Se rapporten her.

 • Flyttbar naturbasemodul for barnehager

  Flekkefjord Kommune/Husbanken 2005
  Typebasert barnehagemodul som utvidelse av eksisterende barnehager. Kan krympes, utvides og flyttes. Autonome tekniske løsninger.

  Se Rauli Naturbasemodul.

 • Ventilasjon av boligblokk

  OBOS 2005
  Bakgrunn og potensiale for ventilasjon basert på fuktregulerende kledninger og naturlig avtrekk.

  Se rapporten her.

 • Arealforbukets Miljøbelastning i Boliger

  Statens Bygningstekniske Etat 2003
  Undersøkelse av sammenhengen mellom bygningens arealforbruk og miljøbelastninger.

  Artikelen finner du her.

  Se rapporten her.

 • Momenter til et klimaregnskap for bygninger

 • Nedbrytingsdyktige Konstruksjoner

  Landbrukets Utviklingsfond 1996
  Utvikling av konstruksjoner med lave fysiske og kjemiske miljøbelastninger i kondemneringsfasen.

  Se Kviljo utleiehytter

 • Byggesystem for Ombruk

  Statens Forurensningstilsyn/Norsk Forskningsråd 1996
  Utvikling av komponentbasert byggesystem i tre for småhus for enkel demontering, flytting og ombruk.

  Se Byggekunst 6/1997

 • 1