Collage2

Gaia Oslo - Byøkologi er et arkitekt- og planleggingskontor som har spesialkompetanse på økologisk forsvarlige byggemetoder og på byøkologiske bygging og andre byøkologiske tiltak.

Gaia Oslo - Byøkologi er knyttet til nettverket Gaia Arkitekter i Norge og videre til Gaia International.

Sivilarkitekt Alice Reite har 25 års erfaring som prosjekterende arkitekt, derav mer enn 10 års spesialkompetanse på økologiske byggemetoder;godt inneklima, sunne og naturnære byggematerialer,energieffektive løsninger, tilpasning for funksjonhemmede/universelle løsninger og kunnskap innen byøkologisk mulige løsninger.

Prosjektområdet omfatter: boliger, skoler og barnehager, økologiske boligområder, byøkologiske enkeltiltak og byøkologisk helhetlige planløsninger, forsknings- og utviklingsprosjekter samt undervisning, forelesninger, artikler og forfatter av fagbøker.