I tillegg til de faste Gaia kontorene består Gaia Arkitekter av flere enkeltpersoner og andre samarbeidende og tilknyttede arkitekter og virksomheter.  


 

arild2

Arild Berg er født i 1965, utdannet på Arkitekthøgskolen i Oslo (1987-94) med særstudier i økologisk bygging og kan vise til en allsidig praksis med forskjellige engasjementer innen bærekraftig arkitektur siden 1994. Leder av Norsk Jord og Halmbyggeforening 1998-2006. Har deltatt i utviklingen av konkrete bistands- og undervisningsprosjekter i Russland siden 1997, bl.a. som daglig leder i den almennyttige stiftelsen BRO. Spesialkompetanse på boligprosjekter og leilighetsbygg og erfaring innen prosjektering, praktisk bygging og prosjektledelse. Har samarbeidet med gaia-nettverket siden slutten av 1990-tallet og ble tilknyttet Gaia arkitekter i 2003. Har siden drevet egen praksis i Oslo og er i dag bl.a. medeier og prosjektleder i det miljøvennlige typehusfirmaet Aktivhus AS. 

Kontaktinfo: Gaia arkitekter, Parkveien 49, 0256 Oslo.
Tlf: 45 03 30 83, epost: arild@gaiaarkitekter.no
Relevante linker: www.gaiaarkitektur.no


 

Chris Butters

Chris Butters, født i Sydafrika. Chris har arbeidet med energi og miljø i over 40 år, som praktiserende arkitekt, konsulent og lærer og har vært medlem av GAIA siden oppstarten på 1980-tallet. Har for tiden forskerstilling i England. Utdanning: B.A. Litteratur (Stellenbosch), Arkitekt DPLG (Montpellier), Energiplanlegging (Oslo).
Arkitektarbeider omfatter bl.a boliger, rehabilitering, skolebygg og et sykehus. 
Omfattende arbeid i Norge og Norden med prosjektledelse, utredninger, medvirkningsprosesser kursvirksomhet og prosjektutvikling knyttet til miljø og bærekraft, bl.a boligområder, byutvikling, 

 miljøvennlig rehabilitering, lavenergikonstruksjoner, inneklima. 
Arbeid i utlandet, spesielt i Asia, som arkitekt og rådgiver. 10 år i Bhutan som prosjektleder for internasjonale bistandsorganisasjoner og NGO’s. 
Kjent for verktøyet Sustainability Value Map, se artikler på google: Et helhetlig verktøy for evaluering av Bærekraft.
Konsulent og foredragsholder mange steder.
Forfatter av flere bøker, senest "Fra passivhus til sunne hus". 

Tidligere stillinger:
- Prosjektleder, NABU - Norske Arkitekter for Bærekraftig Utvikling, 1998-2004
- Direktør, UIA - Internasjonale Arkitektunionens arbeidsprogram The Road After Rio, 1998-2003.
- Gjesteprofessor, Arkitekthøgskolen i Oslo (2007-08)
- Gjesteprofessor, College of St Benedict / St Johns University, Minnesota, USA (2009).
- Seniorrådgiver, Stiftelsen Idébanken, Oslo (2010 - 2013)
 
Nåværende stillinger:
- Kursleder, Universitetet i Oslo, Energy, Environment and Sustainable Development
- Arkitekt, GAIA-gruppen
- Konsulent, arkitektur / planlegging, GAIA International
- Forsker, lavenergiboliger i utvklingsland, Warwick University, UK

 
Kontaktinfo: mob. +44 (0)7904 000051 epost: chris@butters.no


 

andrew2Andrew Holt driver arkitektkontoret Architectopia, etablert i 2006. Han har allisidig kompetanse som arkitekt og spisskompetanse innen bærekraftig arkitektur. Andrew er født i 1970, ble ferdig utdannet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 1996, og har 15 års erfaring som sivilarkitekt. Han har erfaring både fra privat og offentlig sektor, og var ansatt hos Foster & Partners i London fra 2004 til 2006. Andrew er kursleder for NAL Startpakkekurs om bærekraftig arkitektur for arkitektur og interiørarkitekter, og skriver blogg for arkitektnytt.no.

Han er medlem av Royal Institute of British Architects (RIBA) og Norske Arkitekters Landsforbund (NAL).

Kontaktinfo: Architectopia, Parkveien 49, 0256 Oslo.
Tlf: 90 79 46 14, epost: aholt@architectopia.com
Relevante linker: www.architectopia.com


 

bente2

Bente Nuth Leland, født i 1953, sivilarkitekt MNAL med rundt 30 års erfaring og arbeider med prosjektering og planlegging av miljøvennlig og naturnær arkitektur gjennom eget firma på Nesodden. Herunder bygging med gjenbruksmaterialer eller halm/leire. Hun har også studert alternativ medisin og byggebiologi, og har kompetanse på samspillet mellom hus og helse. Prosjektområdet hennes er eneboliger, tilbygg, rehabilitering, mindre offentlige bygninger, reguleringsplaner og veiledning innen miljøprosjektering samt forfattervirksomhet.

Kontaktinfo: Berkana as, Myrlia 65, 1453 Bjørnemyr. 
Tlf: 63 79 10 81 eller 90 61 10 81, e-post: bente.leland@berkana.no
Se også www.berkana.no (under utarbeidelse) 


 

ragna2

Ragna Ribe Jørgensen er utdannet idehistoriker ved Universitetet i Oslo (1997), med fokus på økologisk vitenskapsteori. Master i Holistic Science ved Schumacher Ecological College (2002). Jobber som konsulent for Miljøfyrtårn, en nasjonal miljø-sertifisering for virksomheter. 25 års erfaring som daglig leder og fagansvarling innen treningsbransjen. Engasjert i birøkt, hønsehold, hagebruk og gartnervirke.
Kontaktinfo:  A/Å Miljøråd, 
Tlf: +47 41806477
Se også: www.miljoradet.no