• Gaia Lista

  Gaia Lista

 • Gaia Landskap

  Gaia Landskap

 • Gaia Oslo

  Gaia Oslo

 • Gaia Byøkologi

  Gaia Byøkologi

 • Gaia Prosjekt

  Gaia Prosjekt

 • Gaia Trondheim

  Gaia Trondheim

 • Gaia Scotland

  Gaia Scotland

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

image001Gaia arkitekter har gjennom mange år jobbet for at TEKen skal åpne for et MANGFOLD av løsninger, være FLEKSIBEL, ikke bare tillate, men også FREMME INNOVASJON og sikre løsninger som er SUNNE FOR FOLK OG MILJØET.

 

Les mer her! Til signering...

 

Naturbasemodul ved Rauli barnehage i Flekkefjord

raulibarnehage3

Naturbasemodul oppført som utvidelse av eksisterende barnehage med massivtreelementer i golv, vegger og tak, og fundamentert på betongpillarer. Naturbasen er utviklet som en type-barnehage og består av 3 deler; en Basis-del, en Tilpasnings-del og en Tema-del. Basis-delen utgjør kjernen mens Tilpasnings-delen knytter an til tomta. I Tema-delen utvikles et aktuelt emne-område, eksempelvis "vegetasjon", "energi", "natur-observasjon".

Egenskaper

 • Høy fleksibilitet og tilpasningsdyktighet. Barnehagen kan utvides, krympes og flyttes. Det legges opp til autonome løsninger for vann- og avløpsbehandling samt muligheter for selvforsyning av energi (sol og biomasse). Tekniske anlegg og føringer er lett tilgjengelig for vedlikehold og oppgraderinger.
 • Små tomteinngrep. Barnehagen kan anlegges på de aller fleste tomtetyper med minimal grøfting og tomtebearbeiding. Enkel tilbakeføring til opprinnelig landskap etter flytting.
 • Godt inneklima. Lavemitterende materialer med gode fuktregulerende egenskaper.
 • Arealeffektivitet. Høyere barnetetthet enn i ordinære barnehager.
 • Pedagogisk tilpasning. Tematiseringen innebærer et pedagogisk tilbud utover vanlig barnehagestandard. Tekniske anlegg er eksponert og utformet med hensyn til enkel forståelse av funksjon og sammenhenger.

Publisert

 • Last ned PDF fil av Rauli Naturbasemodul

raulibarnehage1raulibarnehage2

142 atelier stavanger dag   142 planlegging

142 planlegging2   142 teknisk ventilasjon

142 verdens ende   142 Vestoppland1